BIOGRAFIJA

 

Mirjana Živković (1935, Split) - kompozitor, muzički pedagog, pisac-teoretičar. Opšte i muzičko obrazovanje stekla je u Beogradu. U srednjoj muzičkoj školi „Josip Slavenski“ završila je odsek za klavir, a na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu kompoziciju (1964) u klasi profesora Stanojla Rajičića. Pored toga, apsolvirala je studije svetske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Godine 1967-68, kao stipendista francuske Vlade, usavršavala se na Pariskom konzervatorijumu kod Olivijea Mesiena (Olivier Messiaen: kompozicija, analize) i u Fonteneblou (Fontainebleau) kod Nađe Bulanže (Nadia Boulanger; kompozicija, harmonija, analize muzičkih dela). Magistrirala je kompoziciju na FMU.

 

Biography - English
 

U Muzičkoj školi "Josip Slavenski"

 

Od 1964-1976. radila je kao profesor u muzičkoj školi „Josip Slavenski“ u Beogradu,  gde je predavala harmoniju, kontrapunkt, muzičke oblike, vežbe u komponovanju, a 1976. godine postaje docent na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, potom vanredni i redovni profesor za predmete harmonija sa harmonskom analizom i metodika teorijske nastave. Bila je šef Katedre za teorijske predmete FMU od 1998-2001, a po odlasku u penziju je izvesno  vreme na istom Fakultetu vodila magistarske studije iz oblasti muzičke teorije. Radila je i kao profesor harmonije na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu.

Značajna je njena uloga u reorganizaciji i osavremenjivanju programa za predmet harmonija. Za svoj pedagoški rad dobila je dva visoka priznanja: Zlatnu plaketu Univerziteta umetnosti 1997. i Nagradu Saveza društava muzičkih pedagoga Srbije za životno delo 2004.

FMU, 2001. godine

 

Posebno je bila angažovana oko sređivanja zaostavštine i otvaranja Legata Josipa Slavenskog, a dugi niz godina bila je i član Redakcije za štampanje sabranih dela ovog kompozitora. Po odlasku u penziju intenzivno se bavi komponovanjem, kao i uredničkim i redaktorskim poslovima u pripremi za štampanje dela domaćih kompozitora (Antologija srpske solo pesme, Svite iz baleta „Ohridska legenda“ Stevana Hristića, Muzika iz „Slova svetlosti“ Ljubice Marić...) i radova iz oblasti muzičke teorije (Zbornik Muzička teorija i analiza Katedre za muzičku teoriju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu; Zbornik Josip Slavenski njegovo doba, SOKOJ-MIC).

 

Od šezdesetih godina sarađivala je sa mnogim novinama i magazinima kao što su Student, Danas, Pro Musica

Legat "Slavenski", 1990. godine

 

 

Nagrađene kompozicije Mirjane Živković:

 

Sinfonia polifonica, za simfonijski orkestar: nagrada Radio-televizije Beograd i nagrada Stevan Hristić, 1964.

Basma (Incantation), za mecosopran i 4 timpana: Prva nagrada Konzervatorijuma u Fontenblou, Francuska, 1968.

Malo šaljive varijacije, za klavir (stara verzija): nagrada SOKOJ-a, 1982.

Domaće životinje, ciklus pesama za dečji hor i klavir: Prva nagrada na konkursu Udruženja kompozitora Srbije, 1982.

 

Sa članovima porodice